neděle 21. listopadu 2010

Lekce japonštiny 1

Takže kde začít... tohle nebudu dělat jako nějaké lekce v učebnici. Na roli nějaké učitelky se vůbec necítím. Spíš to berte jako moje výpisky.

Japonština používá hlavně tři druhy písma, které se jmenují: hiragana, katakana a kandži. Hiragana a katakana jsou slabičná písma a to znamená, že existuje pro ně omezený počet znaků. 

HIRAGANA

Použití:

 • slova japonského původu pro která neexistují kandži
 • gramatická slova (předpony, přípony, částice, koncovky)
 • knížky pro malé děti (japonské děti se hiraganu učí jako první ze tří japonských písem: hiragana, katakana, kandži)
 • soukromé dopisy
 • furigana (malé znaky hiragany, které v knihách pro začínající čtenáře naznačují výslovnost složitých znaků kandži)
 • okurigana (hiraganový znak následující za kandži).

  samohlásky jóon
  a i u e o (ja) (ju) (jo)

  ka ki ku ke ko きゃ kja きゅ kju きょ kjo
  sa ši su se so しゃ ša しゅ šu しょ šo
  ta či cu te to ちゃ ča ちゅ ču ちょ čo
  na ni nu ne no にゃ nja にゅ nju にょ njo
  ha hi fu he ho ひゃ hja ひゅ hju ひょ hjo
  ma mi mu me mo みゃ mja みゅ mju みょ mjo
  ja
  ju
  jo, yo
  ra ri ru re ro りゃ rja りゅ rju りょ rjo
  わ wa ゐ wi
  ゑ we を o/wo

  n

  ga gi gu ge go ぎゃ gja ぎゅ gju ぎょ gjo
  za dži zu ze zo じゃ dža じゅ džu じょ džo
  da (dži) (zu) de do ぢゃ (dža) ぢゅ (džu) ぢょ (džo)
  ba bi bu be bo びゃ bja びゅ bju びょ bjo
  pa pi pu pe po ぴゃ pja ぴゅ pju ぴょ pjo

  V dolní čáasti tabulky si můžete všimnout, že jsou znaky velice podobné těm výše. Liší se tím, že se k nim akorát přidá určité diakritcké znaménko a tím pádem se dané počáteční písmeno se změkčí. Pro diakritické znaménko v podobě dvou čárek v horním levém rohu:  platí pravidlo:
  k -> g
  s -> z
  t -> d
  h -> b

  Podobně je to třeba se znaky ha a pa. Akorát znaménko je kroužek:  . Takže pravidlo je
  h-> p

  Pak si také všimněte sloupečku se slabikama obsahující i. Pokud k danému znaku přidáme specifický další znak. Stane se nám z i hláska j a vzniknou nám slabiky jako kja, kju, kjo podle toho, jaký ten další znak je. To je uvedeno v těch šedivých sloupečcích.


  Zdvojená písmena
  Aby to nebylo tak jednoduché, jinak se reprezentují i zdvojá písmena.

  Pomocí znaku つ se zapíší zdvojená pp a tt.
   か つた  [katta] = zvítězil

  Zdvojená n se zapíší pomocí znaku pro n ん a původního znaku pro hlásku.
  さんねん [sannen] = 3 roky

  Dlouhé samohlásky
  Dlouhé znění se zapíše tak, že se jakoby ta hláska zdvojí. Takže zapíše se pomocí svého samostatného znaku a k tomu pomocí znaku v příslušné slabice a vyslovují se dlouze.
  á, í, ú
  おばあさん [obaasan = obásan] = babička
  おじいさん [ojiisan = odžísan] = děda
   すじう [suuji = súdži = číslo

  Dlouhé é, tedy ee se zapíše pomocí dvou způsobů.
  Používanější je, když se první e zapíše pomocí znaku pro i:  い a pak se k tomu přídá e-slabičná hiragana, ale jsou slova, kdy je použito znaku pro e え místo い.
  えいが [eega = éga] = film
  Vyjimka: おねえさん [oneesan = onésan] = starší sestra

  Dlouhé ó se častěji zapíše pomocí znaku う, které značí písmeno u. Jsou ale vyjimky, kdy je použit znak pro o お místo う.
  ほうりつ  [too = tó] = deset
  Vyjimka: とお  [too = tó] = deset

  Vypuštěné samohlásky
  Samohlásky i a u jsou občas vypuštěny, když jsou umístěny mezi neznělými souhláskami (k, s, t, p, h) nebo když jsou na konci promluvy a predchází jim neznělá souhláska.
  すきです [s(u)kides(u)] = mám to rád/a

  Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...