neděle 21. listopadu 2010

Lekce japonštiny 2

KATAKANA

Použití:
  • slova převzatá (z čínštiny, portugalštiny, holandštiny, dnes převážně z angličtiny)
  • onomatopoia (v japonštině je mnohem více zvukomalebných slov než např. v češtině)
  • telegramy, zdůraznění (katakana se používá tam, kde se v české typografii použije tučné písmo, podtržení nebo kurzíva)
  • cizí místní názvy
  • vědecké názvosloví (zvířata a rostliny)


samohlásky jóon
a i u e o ja ju jo

ka ki ku ke ko キャ kja キュ kju キョ kjo
sa ši su se so シャ ša シュ šu ショ šo
ta či cu te to チャ ča チュ ču チョ čo
na ni nu ne no ニャ nja ニュ nju ニョ njo
ha hi fu he ho ヒャ hja ヒュ hju ヒョ hjo
ma mi mu me mo ミャ mja ミュ mju ミョ mjo
ja
ju
jo


ra ri ru re ro リャ rja リュ rju リョ rjo
wa (ヰ) wi
(ヱ) we wo


n


ga gi gu ge go ギャ gja ギュ gju ギョ gjo
za dži zu ze zo ジャ dža ジュ džu ジョ džo
da ヂ (dži) ヅ (zu) de do ヂャ (dža) ヂュ (džu) ヂョ (džo)
ba bi bu be bo ビャ bja ビュ bju ビョ bjo
pa pi pu pe po ピャ pja ピュ pju ピョ pjo

Vyslovování katakany a kombinace znaků jsou stejné jako u hiragany (v předchozí lekci). S tím rozdílem, že dlouhé samohlásky jsou psány všechny pomocí speciálního znaku ー (pokud se píše slovo od shora dolů, tak se znak ー otočí o 90° tak aby byl svislý).
 カー [kaa = ká] = auto
スキー [sukii = sukí] = lyže

Kombinace znaku ー a dalších znaků je v Japonštině někdy použita pro popsání hlásek, které originálně v Japonštině neexistují.  Žádné komentáře:

Okomentovat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...